Handslag om Götalandsbanan

Borås har idag träffat en överenskommelse med Sverigeförhandlarna om Götalandsbanan.

Ett stort och viktigt steg för att få en fungerande järnväg mellan Borås och Göteborg, En snabb pendling mellan Västsveriges två största städer är viktig inte bara för Borås utan för hela regionens utveckling.

Götalandsbanan handlar också om att skapa en modern järnväg mellan många av Sveriges största kommuner, Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm. Med Europabanan också till Lund och Malmö.

En viktig och nödvändig satsning för Sveriges framtid.

Det kändes därför både stort och viktigt att idag för Borås Stad få skaka hand med Sverigeförhandlingen och HG Wessberg.

DSC_0232

Annonser

Daltorpskolan 100 år!

DSC_0181

Har haft den stora äran att få hålla högtidstal på Daltorpskolans 100 årsjubileum idag.

Som gammal elev på skolan kändes det extra roligt. Många fina minnen och vänner från den tiden.

Stabil ekonomi för framtida välfärd

ulfålars

Lars Näslund, politisk redaktör på BT, och jag vid presskonferensen.

Har idag presenterat det preliminära ekonomiska resultatet för Borås Stad. Det visar på ett totalt resultat på ca 160 miljoner kr och om man räknar bort vinster från markförsäljningar är resultatet ca 110 miljoner kr. Med det resultatet kan vi direktfinansiera alla våra investeringar med egna medel utan att behöva låna. Och vi gör stora viktiga framtidsinvesteringar främst på förskolans och skolans område.

En vanlig fråga jag får varje år, är varför Borås behöver ett resultat på dryga 100 miljoner kr. Man skall ha stor respekt för att dryga 100 miljoner är mycket pengar, men för en kommun som Borås med en omsättning på ca 6000 miljoner kr motsvarar det ca 2 procent.

Översätter man det till en familj med en total disponibel inkomst efter skatt på 25000 kr/månad motsvarar det 500 kr. Att ha en sådan reserv över varje månad för ett hushåll är viktigt den dagen man t ex måste köpa ett nytt kylskåp. I en kommuns fall handlar det om lite större investeringar såsom bygga nya förskolor.

Därför känns det både bra och viktigt att Borås Stad har en stabil ekonomi för att säkra den framtida välfärden.

Undfallenhet mot SD

Ibland är den svenska medielogiken mycket svår att förstå. I synnerhet den omfattande undfallenheten mot Sverigedemokraterna.

Ta exempelvis den senaste SD-skandalen med åtalet mot riksdagsledamoten Martin Kinnunen för grovt skattebrott, skattebrott och grova bokföringsbrott. Brott som han misstänks ha begått i egenskap av styrelseledamot i ett av Sverigedemokraterna helägt bolag.

Tar man dessutom med bakgrunden till skandalen så blir historien närmast ofattbar på ett sätt som antagligen saknar motsvarighet i svensk politik, och närmast för tankarna till en så kallad bananrepublik.

För att ta lite av bakgrunden till hela historien.

Minns ni Erik Almqvist? Den sverigedemokratiska riksdagsledamot i järnrörskandeln. Efter skandalen så uppfattades han antagligen som en stor politisk belastning för Sverigedemokraternas ledning. Dock fanns ett problem.

Han var vald som riksdagsledamot, och som sådan sitter man på ett mandat direkt av medborgarna. Det innebär att ingen utom han själv kan besluta om att avgå. (Under vissa omständigheter om man fälls för ett allvarligt brott kan dock riksdagen avsätta ledamoten)

Att sitta på ett mandat direkt av folket är en viktig del av demokratin, till och med en grundläggande del av demokratin. Man är vald av folket och endast folket i val kan avsätta ledamoten. Ingen annan part. Inget företag, ingen organisation, inte ens det parti som man är medlem i. Oavsett vilka beslut man tar eller hur obekväm man uppfattas.

I Erik Almqvists fall hade självklart det naturliga varit att han efter sina nattliga irrfärder runt om i Stockholm med järnrör inser sin klara olämplighet som riksdagsledamot och själv fattat beslutet att avgå. Detta gör han dock inte.

Men nu är läget sådant att Erik Almqvist är obekväm för Sverigedemokraternas ledning. Så vad gör man? Jo, SD erbjuder honom en stor summa pengar, enligt uppgift 3,7 miljoner kr., för att han skall avsäga sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Pengarna skall betalas ut som konsultarvode i ett av Sverigedemokraterna ägt bolag, Samtiden och Framtiden. Men historien slutar som sagt inte här. När väl pengarna betalas ut till Erik Almqvist görs det på ett sätt av Sverigedemokraternas bolag att åtal för grova skattebrott och grova bokföringsbrott väcks mot styrelseledamoten och tillika Riksdagsledamoten Martin Kinnunen. I grunden en osannolik historia som troligtvis helt saknar motstycke i svenskt politiskt historia, och för den delen antagligen i de flesta demokratiska länder.

Så till det mest mystiska. Man borde kunna förvänta sig ett enormt medialt intresse för denna stora och smått otroliga politiska skandal, men det skrivs på sin höjd några små artiklar och notiser i de flesta tidningar. Vad beror denna undfallenhet från medias sida mot Sverigedemokraterna på?

Tänk för ett ögonblick tanken att motsvarande historia hade inträffat inom Moderaterna eller Socialdemokraterna. Tänk exemplevis om den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson, känd kritiker av Decemberöverenskommelsen och säkerligen obekväm för den moderata ledningen, för ett halvår sedan erbjudits 3,7 miljoner kr för att hoppa av riksdagen och vara tyst. När sedan pengarna skulle utbetalas så begår dessutom en annan riksdagsledamot grova skatte- och bokföringsbrott i ett av partiet helägt bolag.

Självklart skulle detta aldrig inträffa. Bara tanken känns helt absurt. Men tänk för sakens skull ända att det rent hypotetiskt skulle ha inträffat. Vilket gigantiskt, och berättigat, mediafokus det skulle bli. Troligtvis skulle all media fyllas av nyheten i dagar, veckor, kanske i månader. Men när motsvarande faktiskt har inträffat inom SD så blir det alltså bara några enstaka artiklar eller några notiser.

Så frågan är då varför denna journalistiska undfallenhet mot Sverigedemokraterna?

Världens största kortlek!

kortlek

Som kommunstyrelseordförande får man många uppgifter av ganska skiftande karaktär. Idag var en av uppgifterna att tillsammans med Ida Legnemark kontrollmäta och intyga världens största kortlek tillverkad i Borås med Claes S Blixt som initiativtagare.

Två tusental passerade på mindre än ett år!

Idag kom de officiella befolkningssiffrorna från Statistiska centralbyrån. Det är glädjande att trenden från det senaste 10-talet åren håller i sig, med årliga genomsnittsökningar på runt 800 personer. Ja, uppgången förstärks rent av de senaste två åren med folkökning på över 1000 per år.

Under 2014 passerade Borås dessutom två hela tusental. Vi blev över 106.000 precis i början av året, och över 107.000 i slutet av året. Sista december 2014 var vi 107.022 boråsare.

De senaste åren har bostadsbyggandet börjat ta fart i Borås, men det räcker inte. Därför pågår ett intensivt arbete för att ytterligare öka takten, men mer om det i ett annat sammanhang.

Borås befolkning ökar såväl genom positivt födelseöverskott, som inflyttning till kommunen, både från andra länder som från andra delar av Sverige.

Med några sommarbilder säger jag välkomna till vår vackra stad alla nya boråsare!

lärare 083Bildspel osorterat 1 031Bildspel osorterat 1 022

Lycka till på Viared Västra!

Jag är uppenbarligen en periodisk bloggare. Det var länge sedan jag skrev mitt senaste inlägg, bland annat beroende på en intensiv valrörelse med mycket dörrknackning och därefter förhandlingar om styret i Borås.

Men nu ska jag försöka vara lite flitigare igen ett tag, med min vanliga inriktning att särskilt lyfta fram något av allt det positiva som händer i Borås. En sådan sak är logistikföretaget Aditro. Det är första företaget att etablera sig på Borås Stads nya industri- och företagsområdet Viared Västra (det ligger strax bortom Ellos om man kommer från Boråshållet efter riksväg 40).

Igår skulle jag ha varit där ute och talat under invigningen, men fick tyvärr förhinder. Därför skickar jag istället via detta blogginlägg ett stort lycka till! Till Aditro och till alla andra som kommer att etablera sig på Viared Västra.adi

Parkourpark invigd idag!

När vi diskuterade Borås Stads investeringsbudget i höstas pratades det parkour. Jag var lite avvaktande, ska i sanningens namn säga att jag inte riktigt visste var det handlade om. Men mina kamrater i den rödgröna kommunstyrelsegruppen stod på sig – det här är en bra satsning, sa de. Så här blev det!

Borås i projekt för att göra hela stadsdelar energisnåla

Igår höll jag ett litet öppningstal för gäster från ett flertal EU-länder. De är här i Borås i tre dagar för att tillsammans arbeta vidare mycket viktigt projekt – att ta fram sätt att systematiskt spara energi i hela stadsdelar. Bolzano i Italien och Innbruck i Österrike är de två städer projektet i huvudsak kretsar kring. Det är där verktyg och metoder ska testas. Borås och fyra andra städer ska haka på och ta reda på om erfarenheterna även kan användas hos oss.

bild

Just nu träffas representanter från alla städerna i detta EU-projekt i Borås i tre dagar under SP:s ledning. Förutom Bolzano, Innsbruck och Borås är folk från Pafos på Cypern, La Rochelle i Frankrike, Rosenheim i Tyskland och Sevilla i Spanien med. Tanken är att kunskap ska spridas från Bolzano och Innsbruck till bland annat oss, men idag fick jag höra att det lika gärna kan fungera omvänt! Borås Stads sätt att arbeta parallellt med översiktsplan och energiplan väckte ordentligt intresse i Innsbruck. Sådant känner man sig stolt över som boråsare!

EU-projetet heter Sinfonia och löper över fem år. Här finns lite mer att läsa (på engelska).

Utan mat inget liv!

DSC_0138

Att maten är livsviktig vet vi såklart alla. Men mat är viktigt också på andra mer indirekta sätt. Det är till exempel inte lätt att få liv och rörelse och hålla igång handel kring ett torg som det i Fristad, utan en bra livsmedelsbutik i grundutbudet. Därför kändes det glädjande att få vara med och hålla ett litet tal och ta det första spadtaget när City Fristad startade sin utbyggnad som ska vara klar nästa höst.

DSC_0154 ika